Dream, believe, Achieve!! Daar staat Learn2Go B.V. voor.

Een taal spreken en beheersen is een sleutel tot een beter leven in de maatschappij. Door een goede taalbeheersing voorkom je isolement en bereid je jezelf beter voor op een goede toekomst in Nederland.

Learn2Go B.V. biedt Nederlandse taalcursussen, inburgeringstrajecten en participatie trajecten aan op diverse niveaus voor zowel oudkomers als nieuwkomers. Naast deze trajecten geven wij ook extra begeleiding in lezen, schrijven, spreken, luisteren en portfolio. Daarnaast hebben wij een verplicht spreekuur waar elke cursist aan deelneemt. Hierdoor kunnen wij sneller knelpunten herkennen in de ontwikkeling en deze behandelen. Dit resulteert in een betere ontwikkeling als individu in zowel de klas als in het echte leven.

Omdat wij een breed netwerk hebben aan sociaal/ maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen, kun je extra begeleiding verwachten bij o.a. administratieve zaken. Ook kan d.m.v. ons netwerk een goede nazorg geleverd worden aan de cursist. Wij zien het van groot belang een ieder uit een isolement te halen en eruit te houden. Vandaar dat wij een goede, op de individu gericht, nazorg traject hebben. Dit traject bieden wij kosteloos aan.

Alle cursussen worden gegeven volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader ( ERK), ook bekend als het Common European Framework of Reference ( CEFR). Dit is een richtlijn voor de Europese talen om de vorderingen te beschrijven. Learn2Go B.V. is aangesloten bij Blik op Werk, dit betekent dat de kwaliteit van onze cursussen gewaarborgd wordt.